روز دانشجو
Logo_
صفحه اصلی > روز دانشجو
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۶۷۷۲ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۵/۹/۱۵ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۳۶۷
منابع انسانی

روز دانشجو

روز دانشجو مبارک

دانشجو فقط يك نام نيست ، فقط يك روز نيست ، سبكي از زندگي است . خوشا به حال آنانی كه اين سبك زندگي را بر ميگزينند . سبك  زندگي مبني بر يادگرفتن وجستجوي بي پايان خرد ورزي ، انديشه كاوي ونقادي ! چنين سبك زندگي يك روز نيست ! راه زندگي است وبراي همه اوقات زندگي است ! خوشا به حال انان كه اين مسير را برگزيده اند ! كه هر روز شان روز دانشجو است  وربطي به سن وسال ندارد .  دانشجويان عزيز روز دانشجو بر جستجو گران شوكران علم وانديشه،  بر اگاهي جويان خرد ورز وبر همه اناني كه تلاش مي كنند جهان بهتري بسازند، مبارك باد 

مدير منابع انساني و أمور اداري 

 

;

ارقمی این مقاله را پسندیده اند
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان